Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich

Jak wygląda odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich?

Zgoda sądu na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka

Czym są czynności prawne przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka, w jakich sytuacjach zgoda sądu na ich dokonanie jest konieczna oraz jak ją uzyskać?

Niepłacenie alimentów a utrata prawa jazdy

Co grozi dłużnikom alimentacyjnym w postępowaniu egzekucyjnym oraz czy uchylanie się od płacenia alimentów może spowodować utratę prawa jazdy?

Dowody w sprawie rozwodowej przydatne do wykazania winy małżonka

Przy podejmowaniu decyzji o rozwodzie, jednocześnie małżonkowie bardzo często decydują się na wykazanie wyłącznej winy w rozpadzie pożycia jednej ze stron. Wykazanie winy małżonka może mieć bowiem duże znaczenie, przede wszystkim w kwestii możliwości późniejszego...

Mieszkanie spółdzielcze a podział majątku po rozwodzie

Mieszkanie spółdzielcze a podział majątku po rozwodzie W przypadku rozwodu jest wiele kwestii, o których uregulowaniu muszą pamiętać małżonkowie. Jedną z nich jest kwestia korzystania bądź podziału ze wspólnego mieszkania, w tym m.in. mieszkań spółdzielczych –...

Ubezwłasnowolnienie małżonka

czym jest ubezwłasnowolnienie, jakie są przesłanki do jego orzeczenia, czy małżonek może ubezwłasnowolnić współmałżonka oraz jak wygląda procedura postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Przebieg rozprawy rozwodowej, czyli czego można spodziewać się na sali sądowej?

Przebieg rozprawy rozwodowej – czyli czego można się spodziewać na sali sądowej?

Rozdzielność majątkowa – czy warto?

Na czym polega rozdzielność majątkowa w małżeństwie, jakie są jej zalety i wady oraz jakie są różnice między rozdzielnością a wspólnością majątkową małżeńską.

Zakaz zbliżania oraz zakaz kontaktowania się

O tym wobec kogo mogą zostać orzeczone te środki karne, kiedy i na jak długo mogą zostać orzeczone zakaz zbliżania się oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, a także kiedy orzeczenie tych zakazów jest fakultatywne, a kiedy obligatoryjne.

Zgoda rodziców na publikację wizerunku dziecka

Co można zrobić w sytuacji, gdy wizerunek dziecka udostępniany jest notorycznie przez jednego z rodziców, a drugi z nich nie wyraża na to zgody?

Sprawy karne

Portal rozwodowy i spraw rodzinnych

Specjalne artykuły i poradniki, które pomogą Pańśtwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem.

SPRAWY KARNE – Poradniki prawne dla małżeństw w kontekście rozwodów

W dziale „SPRAWY KARNE” naszego portalu rozwodowego skupiamy się na dostarczaniu informacji i porad prawnych związanych z aspektami karnymi, które mogą wystąpić w kontekście rozstania. Nasze artykuły są stworzone, aby pomóc zrozumieć potencjalne kwestie prawne i konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z działań podejmowanych w okresie rozwodu.

Nasze poradniki prawne z kategorii SPRAWY KARNE obejmują:

Przemoc domowa a prawo

Omówienie prawnych aspektów związanych z przemocą domową w kontekście rozwodów. Pomagamy zrozumieć możliwości prawne dla ofiar przemocy oraz jakie kroki podjąć w celu ochrony siebie i swoich bliskich.

Ściganie przestępstw w związku z rozwodem

Informacje na temat sytuacji, w których dochodzi do popełnienia przestępstw w związku z procesem rozwodowym. Wyjaśniamy procedury ścigania przestępstw oraz prawne konsekwencje dla wszystkich stron.

Ochrona prawna dzieci w kontekście karnym

Poradniki dotyczące prawnych aspektów ochrony dzieci w przypadku przestępstw popełnionych w związku z rozwodem. Pomagamy zrozumieć, jakie są prawa dzieci i jak zabezpieczyć ich interesy.

Naruszenia postanowień orzeczeń sądowych

Informacje na temat skutków prawnych naruszeń postanowień orzeczenia sądowego w trakcie rozwodu. Wyjaśniamy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z niestosowania się do orzeczeń sądu.

Pomoc prawna dla ofiar przestępstw w kontekście rozwodu

Praktyczne wskazówki dotyczące poszukiwania pomocy prawnej dla ofiar przestępstw w związku z rozwodem. Oferujemy informacje na temat dostępnych środków ochrony i wsparcia.

Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i praktycznych wskazówek, które pomogą zrozumieć i skutecznie radzić sobie z aspektami karnymi związanymi z procesem rozwodowym. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz informacji na temat przemocy domowej, naruszeń postanowień sądowych czy ochrony prawnej dzieci, nasze poradniki mają na celu wspieranie w trudnych sytuacjach prawnych.

Sekret naszych sukcesów
to doświadczony zespół

adwokatów i psychologów

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie dotyczącej rozwodu, separacji, alimentów, przemocy oraz relacji w związkach partnerskich. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin na zajęcie się Twoim problemem.