Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Dlaczego dochodzi do zdrady?

Dlaczego dochodzi do zdrady?

Jedną z najczęstszych przyczyn kryzysów, a w ich konsekwencji rozstań wśród par jest zdrada. Niejednokrotnie w jej wyniku, osoba zdradzona w małżeństwie decyduje się nawet na ten „ostateczny” krok, tj. na wzięcie rozwodu. Nigdy nie jest to oczywiście decyzja łatwa, często pary decydują się na naprawienie swojej relacji, jednak nie zawsze jest to możliwe.

Z uwagi na to, że zjawisko zdrady w związkach występuje coraz częściej, naukowcy i eksperci zaczęli coraz bardziej zastanawiać się nad tym skąd biorą się zdrady – jakie są jej przyczyny, dlaczego partnerzy się na nią decydują? O tym dlaczego dochodzi do zdrady, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Zdrada małżeńska – czym jest?

Na początku warto zdefiniować zdradę w sensie prawnym. Jest to o tyle istotne, że jeżeli po zdradzie zdecydujemy się na oficjalne rozstanie, rozwód będzie mógł zostać orzeczony tylko, gdy w małżeństwie dojdzie do zdrady w myśl przepisów prawa i przyczyni się ona do rozpadu związku. Jak wiadomo, jednym z obowiązków małżonków jest zachowanie wobec siebie wierności. Zdrada małżeńska będzie więc naruszeniem tego obowiązku, a więc naruszeniem owej wierności. Za naruszenie wierności będzie z kolei uważane takie zachowanie jednego z małżonków wobec osoby trzeciej, które nosi cechy cudzołóstwa albo stwarza jego pozory. Cudzołóstwem zgodnie ze słownikiem języka polskiego jest natomiast akt współżycia płciowego osób, z których przynajmniej jedna jest związana małżeństwem z inną osobą. Polskie prawo przewiduje jedynie związki monogamiczne, a zatem wchodzenie w bliskie emocjonalne czy fizyczne relacje z osobami trzecimi jest zachowaniem naruszającym zarówno przepisy prawa jak i zasady współżycia społecznego. Zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Przytoczony wyżej opis zdrady małżeńskiej pokazuje, że za zdradę małżeńską może być zatem uznany nie tylko akt fizyczny/cielesny, ale także bliskie relacje emocjonalne/duchowe zawiązane, na przykład przez męża ze swoją przyjaciółką. Dlatego też możemy wyróżnić dwa rodzaje zdrad: fizyczną oraz emocjonalną.

Rodzaje zdrad małżeńskich

1. Zdrada fizyczna

Zdradą fizycznąbędzie po prostu dobrowolny, fizyczny akt płciowy z inną osobą. Przy czym nie ma znaczenia czy osoba ta jest płci przeciwnej czy też tej samej. Co ważne, akt ten musi być dobrowolny. Nie będziemy mogli mówić o zdradzie, jeżeli do aktu tego doszło w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji, np. choroba psychiczna, ale także pod wpływem bezprawnej groźby czy przymusu.

2. Zdrada emocjonalna

Zdrada emocjonalna jest natomiast nieco trudniejsza do zdefiniowania. Przyjmuje się jednak, że zdrada ta polegać będzie na pozostawieniu małżonka samego, a w zamian za to spędzanie wolnego czasu z osobą trzecią, okłamywanie małżonka, brak szczerości w uczuciach co do niego, a także na przykład zerwanie z małżonkiem więzi uczuciowych z równoczesnym skierowaniem tych uczuć na tę osobę trzecią. Za zdradę będzie uznane także zachowanie określane w orzecznictwie, m.in. Sądu Najwyższego jako tzw. pozór zdrady. Pojęcie to oznacza naruszenie przez małżonka obowiązku wierności w sposób emocjonalny, które jednocześnie może stwarzać pozory cudzołóstwa. Jako przykłady takich zachowań można podać nawiązanie z osobą trzecią więzi erotyczno-emocjonalnej, na przykład poprzez Internet, na portalu randkowym czy popularnej w dzisiejszych czasach aplikacji Tinder.

Przyczyny zdrady

Z oczywistych względów nie jest możliwe stworzenie jednego, zamkniętego katalogu przyczyn, z uwagi na które dochodzi do zdrady. Każdy człowiek oraz sytuacje w związku są różne. Jednak dzięki latom badań naukowców i ekspertów, m.in. w zakresie psychologii, seksuologii czy psychiatrii, udało opracować się najczęstsze przyczyny na podstawie których można wskazać wiele sytuacji odpowiadających na pytanie – dlaczego dochodzi do zdrady. Jako przyczyny można wskazać przede wszystkim:

  • nieudany związek – statystycznie najczęściej do zdrad dochodzi w tych związkach, które z jakiś powodów są nieudane czy przechodzą kryzys. A zatem kiedy partnerzy nie dogadują się, dłuższy czas są w konflikcie, a ponadto nie zamierzają w żaden sposób tego zmienić. Brak zaangażowania w relacje, brak chęci jej naprawienia, to sytuacje, które zwiększają ryzyko zdrady i wystąpienie u małżonków chęci dopuszczenia do niej;
  • poczucie samotności – pojawia się w szczególności kiedy do związku wkrada się rutyna, a małżonkowie żyją niejako „obok siebie”. Przestają spędzać razem czas, nie chodzą na randki, każdy żyje własnym życiem i nie stara się już o drugą stronę. Dochodzi między nimi do sytuacji, w której bardziej niż małżonkami jako mężczyzna i kobieta, stają się jedynie współlokatorami;
  • uczuciowy dystans – chodzi tutaj o sytuację, w której partnerzy nie okazują sobie czułości, nie wyznają miłości, nie rozmawiają ze sobą. Najczęściej wtedy jedna ze stron niejako izoluje się od drugiej, nie wykazuje chęci okazania czułości, spędzenia razem czasu czy choćby powiedzenia miłego słowa. Wtedy druga strona może odczuwać braki z tym związane, a tym samym zwiększa się ryzyko, że bliskości tej będzie szukać u kogoś innego;
  • brak seksualnego spełnienia bądź uzależnienie partnera od seksu – jedną z trzech więzi występujących między małżonkami jest więź fizyczna. Jest ona równie ważna jak gospodarcza i duchowa (emocjonalna). A zatem brak tej więzi, a tym samym niespełnianie potrzeb małżonka, zwiększa ryzyko, że tego spełnienia będzie on szukał gdzie indziej, w szczególności jeśli jest to dla niego kwestia bardzo istotna bądź cierpi na problem uzależnienia od seksu;
  • tzw. problemy egzystencjalne – chodzi tu o takie sytuacje, kiedy jeden z małżonków nie radzi sobie w życiu. Ma pewne problemy dotyczące bezpośrednio jego, np. związane ze stanem emocjonalnym, etapem w życiu itp. Zdrada w tym wypadku nie jest zatem związana z drugą stroną i nie wynika z jej zachowania. Jako przykłady można wskazać takie sytuacje jak kryzys wieku średniego, depresja bądź inne zaburzenia natury psychicznej, syndrom pustego gniazd, który pojawia się u małżonków często wtedy, gdy po kilkunastu latach życia z dziećmi, wyprowadzają się one;
  • zemsta” – tutaj chodzi o sytuacje, w których dochodzi do „podwójnej zdrady”, a zatem na przykład żona dopuszcza się zdrady tylko z uwagi na to, że wcześniej dopuścił się jej mąż i chce ona się niejako zemścić czy odegrać na nim;
  • zdrada pod wpływem alkoholu – do zdrad bardzo często dochodzi po alkoholu lub innej substancji, która wpływa na nasze zachowanie. Nierzadko jej przyczyną w dalszym ciągu jest któraś z okoliczności opisanych powyżej, jednak zdarza się, że partner pomimo, że jest w związku szczęśliwy i nie istnieją żadne przesłanki do wystąpienia zdrady, po alkoholu się jej dopuszcza. Jest to sytuacja jednorazowa, której najczęściej strona dopuszczająca się zdrady żałuje. Niestety, alkohol i inne podobne substancje są na tyle trujące i wpływające na ludzki mózg, że przy jego zbyt dużej ilości przestajemy być sobą, nie mamy zahamowań i dopuszczamy się rzeczy, których będąc w stanie trzeźwości nigdy byśmy nie zrobili.

Podsumowując wskazać należy, że powyższe wyliczenie to oczywiście tylko przykładowe przyczyny, dla których dochodzi do zdrady. Niemniej, te akurat w małżeństwach (i innych nieformalnych związkach) występują statystycznie najczęściej. W każdym razie jednak eksperci w tej dziedzinie jednoznacznie wskazują, że do zdrady (poza pewnymi wyjątkami jak np. zdrada pod wpływem alkoholu) nie dochodzi z dnia na dzień. Partner, który zdradził, prawdopodobnie już od dawna swoim zachowaniem w jakimkolwiek stopniu komunikował drugiej stronie, że nie czuje się w związku dobrze.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS