Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Przemoc w rodzinie

„Przemoc w Rodzinie: Niewidoczna Plaga, Konsekwencje i Droga ku Ocaleniu”

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem zagrażającym bezpieczeństwu i dobrostanowi osób żyjących pod jednym dachem. To kompleksowy problem społeczny, który dotyka miliony ludzi na całym świecie.

W niniejszym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom przemocy, analizując konsekwencje tego zjawiska i zastanawiając się, w jaki sposób przemoc w rodzinie może wpływać na decyzję o rozstaniu czy rozwodzie.

Rodzaje Przemocy w Rodzinie:

 • Przemoc Fizyczna: Obejmuje wszelkie formy użycia siły fizycznej, takie jak bicie, kopanie, duszenie czy używanie przedmiotów do zadawania bólu.
 • Przemoc Psychiczna/Emocjonalna: Wyraża się w groźbach, znieważaniu, poniżaniu, wyśmiewaniu czy kontrolowaniu partnera za pomocą manipulacji emocjonalnej.
 • Przemoc Seksualna: Dotyczy wszelkich form przymuszenia do kontaktów seksualnych bez zgody partnera.
 • Przemoc Ekonomiczna: Kontrolowanie finansów partnera, ograniczanie dostępu do środków finansowych czy przekonywanie do zrezygnowania z pracy.

Konsekwencje Przemocy w Rodzinie:

 • Problemy Zdrowotne: Ofiary przemocy często cierpią na problemy zdrowotne, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, takie jak urazy, depresja czy zaburzenia lękowe.
 • Traumatyczne Doświadczenia Dla Dzieci: Jeśli przemoc zachodzi w rodzinie z dziećmi, mogą oni doświadczać trwałych traum i mieć problemy w nawiązywaniu zdrowych relacji.
 • Izolacja Społeczna: Ofiary przemocy często izolują się od rodziny i przyjaciół, czując się osamotnione i bezradne.
 • Utrata Pewności Siebie: Przemoc może prowadzić do utraty poczucia własnej wartości i pewności siebie u ofiary.
 • Cykl Przemocy: W wielu przypadkach obserwuje się tzw. cykl przemocy, w którym okresy przemocy są poprzedzane i następują po okresach uspokojenia, co utrudnia ofierze opuszczenie związku.

Dlaczego Ofiary Zostają w Związku:

Ofiary przemocy w związku często odczuwają silny lęk i opór przed opuszczeniem toksycznego partnera. Istnieje wiele powodów, które sprawiają, że decyzja o odejściu wydaje się trudna i złożona:

 1. Strach Przed Represjami: Ofiary często obawiają się zemsty ze strony agresora. Mają obawy, że po opuszczeniu związku, przemoc może się nasilić, a partner może próbować wymierzyć kary za odejście.
 2. Manipulacja Emocjonalna: Agresor często stosuje manipulacje emocjonalne, które sprawiają, że ofiara czuje się winna czy odpowiedzialna za przemoc. W wyniku tego manipulacyjnego wpływu, ofiary mogą wątpić w swoją zdolność do funkcjonowania poza związkiem.
 3. Zniszczone Poczucie Własnej Wartości: Przemoc w związku nierzadko prowadzi do zniszczenia poczucia własnej wartości u ofiary. Często są przekonane, że zasługują na traktowanie, jakie otrzymują, i boją się, że nie zdołają funkcjonować w innym związku.
 4. Zależność Finansowa: Agresor często kontroluje finanse w związku, co sprawia, że ofiara staje się zależna ekonomicznie. Brak własnych środków finansowych utrudnia podjęcie decyzji o odejściu.
 5. Izolacja Społeczna: Ofiary przemocy często są izolowane od przyjaciół, rodziny i innych źródeł wsparcia. Ta izolacja sprawia, że trudniej jest im wyjść z związku, ponieważ brakuje im społecznego wsparcia.
 6. Zagrożenie dla Dzieci: Jeśli w związku są dzieci, ofiary obawiają się, że odejście zaszkodzi ich potomkom. Mogą też obawiać się, że partner zastosuje przemoc wobec dzieci po ich opuszczeniu.
 7. Przywiązanie Emocjonalne: Mimo przemocy, ofiary często utrzymują silne przywiązanie emocjonalne do partnera. Mogą mieć nadzieję na zmianę, wierzyć w obietnice partnera, czy też odczuwać lęk przed samotnością.
 8. Brak Wiedzy o Dostępnych Zasobach: Ofiary mogą być nieświadome dostępnych im zasobów, takich jak schroniska, wsparcie prawników czy organizacje pomagające ofiarom przemocy domowej. Brak tej wiedzy może sprawić, że odejście wydaje się niemożliwe.

Przemoc w Rodzinie a Rozwód:

Przemoc w rodzinie jest jednym z głównych powodów, dla których ludzie decydują się na rozstanie. Nie tylko stawia ona pod znakiem zapytania bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne ofiary, ale także narusza zaufanie i fundamenty zdrowej relacji. Przemoc w rodzinie może być powodem do rozwiązania związku małżeńskiego z orzeczeniem o winie. Jednak proces ten może być skomplikowany i wymagać zgromadzenia odpowiednich dowodów. W wielu przypadkach, ofiary przemocy potrzebują wsparcia prawnego, psychologicznego i społecznego, aby podjąć decyzję o rozstaniu.

Więcej na ten temat w artykule adwokat Angeliki Rucińskiej https://rucinska-adwokat.pl/rozwody-i-sprawy-rodzinne/przemoc-psychiczna-i-fizyczna-w-malzenstwie-a-rozwod/

Jak Poradzić Sobie z Przemocą w Rodzinie i Rozwodem:

 • Szukaj Pomocy Profesjonalnej: Wsparcie specjalistów, takich jak terapeuci, prawnicy czy doradcy, może być kluczowe dla bezpiecznego i skutecznego opuszczenia związku.
 • Zabezpiecz Siebie i Dzieci: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeśli jest to możliwe, zabezpiecz się i swoje dzieci przed dalszą przemocą.
 • Rozważ Zasądzenie Ochrony: W wielu jurysdykcjach dostępne są zarządzenia ochronne, które mogą chronić ofiarę przed kontaktem ze sprawcą.
 • Buduj Wsparcie Społeczne: Nie izoluj się. Buduj wsparcie społeczne wśród przyjaciół, rodziny czy grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej.

Podsumowując, przemoc w rodzinie to problem, który ma poważne konsekwencje dla ofiar i całościowego funkcjonowania społeczeństwa. Decyzja o rozstaniu po przemocy jest trudna, ale niezbędna dla zdrowia i bezpieczeństwa ofiary. Wsparcie profesjonalne, społeczne i prawne odgrywa kluczową rolę w procesie przetrwania i odbudowy życia po rozstaniu z przemocowym związkiem.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS