Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Przebieg rozprawy rozwodowej, czyli czego można spodziewać się na sali sądowej?

Przebieg rozprawy rozwodowej, czyli czego można spodziewać się na sali sądowej?

W dzisiejszych czasach coraz więcej małżeństw podejmuje decyzję o zakończeniu związku małżeńskiego. Rozwiązanie małżeństwa możliwe jest jedynie na podstawie wyroku Sądu, po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem małżonków.

Wizyta w sądzie wiąże się jednak dla wielu osób ze stresem i obawą przed tym, jak będzie przebiegała rozprawa rozwodowa. W niniejszym artykule zwrócę uwagę na to, jak przebiega rozprawa sądowa w sprawie o rozwód i w jaki sposób można się do niej przygotować.

Decyzja o rozwodzie – co dalej?

Podejmując decyzję o rozwodzie, warto zastanowić się nad tym, co będzie dalej – w jaki sposób ukształtować sytuację rodziny po rozwiązaniu małżeństwa.

W toku postępowania rozwodowego sąd rozstrzyga bowiem wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny. Oznacza to, że w wyroku rozwodowym powinny znaleźć się również inne rozstrzygnięcia odnoszące się do małżonków, ich majątku lub dzieci. Decydując się więc na złożenie do sądu pozwu o rozwód warto zaplanować, w jaki sposób chcielibyśmy ułożyć sytuację rodzinną po rozwodzie. Więcej informacji na temat elementów wyroku rozwodowego znajdziesz w artykule pt. „Elementy wyroku rozwodowego, czyli o czym powinien orzec sąd w sprawie o rozwód.”

Przebieg rozprawy w sprawie o rozwód.

 1. Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu rozwiązania małżeństwa jest złożenie do sądu pozwu o rozwód (więcej o elementach pozwu o rozwód dowiesz się z artykułu pt. „Elementy pozwu o rozwód”). Sądem właściwym do złożenia pozwu będzie sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
 2. Po zarejestrowaniu sprawy, sąd wezwie pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew wyznaczając mu w tym celu termin 14 dni (w odpowiedzi pozwany będzie zobowiązany do przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów w sprawie).
 3. Następnie sąd wyznaczy termin rozprawy, na który zostaną wezwane strony postępowania, celem przesłuchania w sprawie.
 4. Rozprawa rozwodowa zazwyczaj wygląda w następujący sposób:
  • po wywołaniu sprawy Sąd weryfikuje, kto stawił się na rozprawę,
  • następnie Sąd odbiera stanowisko od stron (najczęściej strony podtrzymują stanowisko wyrażone w pozwie/odpowiedzi na pozew),
  • dalej Sąd przystępuje do przesłuchania stron postępowania – w pierwszej kolejności Sąd przesłuchuje stronę powodową, a następnie pozwaną (przed przesłuchaniem Sąd weryfikuje imię i nazwisko powoda, wiek, zawód, miejsce zamieszkania, uprzednią karalność za składanie fałszywych zeznań). Strony podczas rozprawy rozwodowej zeznają na takie okoliczności jak: przebieg pożycia małżeńskiego, przyczyny ustania więzi małżeńskich, zupełny i trwały charakter rozkładu pożycia małżeńskiego, wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego (jeżeli którakolwiek ze stron wnosiła o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka) czy sytuacja majątkowa stron. Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci Sąd przesłuchuje również małżonków na okoliczność sytuacji dzieci, więzi stron z dziećmi, ich reakcji na rozwód, kontaktów rodziców z dziećmi, a nadto wysokości usprawiedliwionych potrzeb małoletnich.
  • jeżeli którakolwiek ze stron zgłosiła w sprawie dowód z przesłuchania świadków bądź przeprowadzenia opinii biegłego, Sąd wezwie na kolejny termin rozprawy wskazanych świadków bądź dopuści dowód z opinii biegłego.
  • po przeprowadzeniu wszystkich dowodów w sprawie Sąd zamknie przewód sądowy i udzieli głosu stronom. Następnie wyda wyrok, w którym rozstrzygnie o wszystkich żądaniach stron. Od wyroku sądu I instancji stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem (wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem składa się natomiast w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku, uiszczając jednocześnie opłatę w wysokości 100,00 zł).

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z postępowaniem w sprawie o rozwód, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej adwokat Angeliki Rucińskiej, która udzieli fachowej pomocy prawnej w tej kwestii.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS