Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Dowody w sprawie rozwodowej przydatne do wykazania winy małżonka

Przy podejmowaniu decyzji o rozwodzie, jednocześnie małżonkowie bardzo często decydują się na wykazanie wyłącznej winy w rozpadzie pożycia jednej ze stron. Wykazanie winy małżonka może mieć bowiem duże znaczenie, przede wszystkim w kwestii możliwości późniejszego dochodzenia od małżonka wyłącznie winnego rozwodowi alimentów.

Orzeczenie winy w rozwodzie jest możliwe jeżeli strona, która o to wnosi udowodni przed Sądem, że winnym zakończenia małżeństwa jest współmałżonek. W tym celu należy zastanowić się jakimi dowodami się dysponuje, aby przekonać Sąd do swoich racji, bowiem Sąd orzeknie wyłączną winę w rozpadzie małżeństwa jednej ze stron tylko, gdy będzie to należycie udowodnione.

O tym jak udowodnić winę małżonka w sprawie rozwodowej oraz jakie dowody mogą być do tego przydatne dowiesz się z niniejszego artykułu.

Powody orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednej ze stron

Na wstępie, przed omówieniem poszczególnych dowodów przydatnych przy wykazywaniu winy małżonka w rozpadzie pożycia należy wskazać, jakie sytuacje w ogóle mogą być uznane za mające wpływ na zawinienie strony. Oczywiście jest wiele przyczyn, przez które między małżonkami dojdzie do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a w konsekwencji do orzeczenia rozwodu. Część z nich wpływać będzie także na orzeczenie w wyroku rozwodowym o winie jednego z małżonków. Najczęściej występujące w praktyce to przede wszystkim:

 • przemoc psychiczna oraz przemoc fizyczna,
 • przemoc ekonomiczna,
 • zdrada małżeńska,
 • szkodzące nałogi (alkoholizm, narkomania, seksoholizm, hazard),
 • zaniedbywanie podstawowych obowiązków małżeńskich i rodzinnych,
 • celowa bezrobotność.

Wszystkie z powyższych powodów zostały szczegółowo omówione w artykule: Powody rozwodu z orzeczeniem o winie.

Co to jest dowód?

Na początku należy wskazać czym w ogóle jest dowód w postępowaniu cywilnym.

Dowód to środek procesowy, mający na celu wykazanie przez stronę, iż twierdzenia i fakty, jakie przedstawia w postępowaniu sądowym, są zgodne z prawdą.

Co ważne, przedmiotem dowodu mogą być tylko okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Dowody nieistotne Sąd po prostu pominie. Jako przykład dowodu nieistotnego można podać załączanie do postępowania w sprawie uznania ojcostwa, dokumentów potwierdzających kupienie przez ojca mieszkania. Nieistotne są zatem dowody potwierdzające okoliczności, których nie dotyczy dana sprawa.

Co może być dowodem winy w sprawie rozwodowej?

Nie istnieje zamknięty katalog dowodów, które Sąd może dopuścić i przeprowadzić w postępowaniu rozwodowym. Różne okoliczności mogą być bowiem wykazane różnymi dowodami. Dowodem może być zatem tak naprawdę wszystko to co zmierza do udowodnienia winy małżonka w trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia, która w konsekwencji doprowadziła do rozwodu.

Najczęściej jednak w postępowaniu rozwodowym strony korzystają z takich dowodów jak:

 • zdjęcia,
 • nagrania głosowe lub nagrania wideo,
 • zeznania świadków (np. dzieci stron, członków rodziny czy najbliższych przyjaciół i znajomych małżonków),
 • przesłuchanie małżonków (w przypadku sprawy rozwodowej przeprowadzenie tego dowodu jest obowiązkowe),
 • korespondencja między małżonkami lub małżonkiem a innymi osobami (np. kochanką w przypadku rozpadu pożycia z powodu zdrady),
 • zrzuty ekranu z kont w mediach społecznościowych małżonka.

Wszystkie dowody Sąd oczywiście ocenia pod kątem ich wiarygodności, zgodnie z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. W praktyce zdecydowanie najłatwiej „obalić” dowody z przesłuchania stron, bo najczęściej jest to słowo przeciwko słowu męża i żony. Najbardziej wartościowe są zatem dowody, których wiarygodność ciężko podważyć, jak np. korespondencja czy zdjęcia i nagrania wskazujące na winę jednego z małżonków w rozpadzie pożycia.

Podsumowując, dowodem w sprawie rozwodowej potwierdzającym wyłączną winę jednego z małżonków w rozpadzie związku może być wszystko to, co ma związek ze sprawą i potwierdzi, że to współmałżonek jest winny, a druga strona tej winy nie ponosi. Ważne, aby przy podjęciu decyzji o rozwodzie z winy jednej ze stron jak najwcześniej zacząć zbierać i zabezpieczać dowody. Ważne, aby w sposób konkretny i niebudzący wątpliwości przedstawiały niewłaściwe zachowanie małżonka i jego działania mające wpływ na zawinienie w rozpadzie małżeństwa.

W przypadku chęci rozwiedzenia się zachęcamy do skorzystania z porady prawnej adwokat Angeliki Rucińskiej, która udzieli fachowej pomocy prawnej w tej kwestii.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS