Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Powody rozwodu z orzeczeniem o winie

Powody rozwodu z orzeczeniem o winie

Przyczyn, dla których małżonkowie decydują się na rozwód jest tak naprawdę niezliczona ilość. Nie istnieje bowiem katalog zamknięty powodów, z uwagi na które rozpadają się związki, w szczególności małżeństwa. Aby jednak Sąd mógł orzec rozwód, przyczyny te muszą mieć bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania danego małżeństwa, tym bardziej, jeżeli chcemy, aby Sąd orzekł rozwód z orzeczeniem o winie.

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do tego, że przy orzekaniu rozwodu Sąd uzna wyłączną winę małżonka. W praktyce jest jednak kilka najczęściej występujących, które zostaną omówione w niniejszym artykule.

Rozwód – kiedy w ogóle jest możliwy?

Na wstępie, przed omówieniem poszczególnych powodów dla których może zostać orzeczony rozwód z orzeczeniem o winie, wskazać należy kiedy może on zostać orzeczony w ogóle. Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o., jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Co ważne, przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego muszą wystąpić łącznie.

Wspólnym pożyciem małżeńskim są natomiast trzy więzi występujące między małżonkami – duchowa, fizyczna oraz gospodarcza. O zupełnym rozkładzie pożycia możemy mówić wtedy, gdy zerwaniu ulegną wszystkie wyżej wymienione więzi.

Co ważne, rozkład ten nie może być wyłącznie jednorazowym zdarzeniem.

Rozpad trwałości związku małżeńskiego oznacza z kolei powstanie między stronami takiej relacji, której naprawienie nie jest już możliwe, a okoliczności sprawy pozwalają sądzić, że małżonkowie już nigdy nie powrócą do wspólnego pożycia.

Zgodnie z art. 57 § 1 i 2 k.r.o. zasadą jest, że Sąd orzekając rozwód, w wyroku rozwodowym orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za trwały i zupełny rozkład pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie.

Dlatego możemy mówić o trzech rodzajach wyroków rozwodowych:

Wskazać zatem należy, że jest wiele przyczyn, przez które między małżonkami dojdzie do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a w konsekwencji do orzeczenia rozwodu. Część z nich wpływać będzie także na orzeczenie w wyroku rozwodowym o winie jednego z małżonków. Najczęściej występujące przyczyny dla których jeden z małżonków chce wziąć rozwód to przede wszystkim:

Przemoc psychiczna oraz przemoc fizyczna

Przemoc psychiczna oraz fizyczna to nie tylko przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa karnego, ale także bardzo poważne nadużycie w stosunkach rodzinnych. Zarówno przemoc wobec małżonka jak i wobec dzieci zagraża ich bezpieczeństwu, a nadto negatywnie odbija się na zdrowiu psychicznym oraz fizycznym. Często dochodzi nawet do założenia tzw. „niebieskiej karty” oprawcy rodziny. Wszystkie te okoliczności z całą pewnością w większości przypadków doprowadzają do rozpadu małżeństwa, a nadto przemawiają na niekorzyść małżonka-oprawcy, który często przez Sąd przy orzekaniu rozwodu uznawany jest za wyłącznie winnego tego rozwodu.

Więcej o przemocy psychicznej i fizycznej w małżeństwie możesz przeczytać TUTAJ

Zdrada małżeńska

Zdrada małżeńska (zarówno fizyczna jak i emocjonalna) to niewątpliwie najczęstsza przyczyna wszystkich rozstań par, a także rozwodów. Najczęściej to właśnie zdrada jednego z małżonków staje się bezpośrednią przyczyną zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a w konsekwencji asumptem do wystąpienia przez zdradzonego małżonka z pozwem o rozwód. Niewątpliwie, zdrada nie jest okolicznością łagodzącą dla strony, która się jej dopuściła, a zatem bardzo często Sąd może uznać ją za winną rozwodu.

Więcej informacji na temat zdrady i związanego z nią rozwodu znajdziesz TUTAJ

Szkodzące nałogi (alkoholizm, narkomania, seksoholizm, hazard)

Z całą pewnością większość nałogów występujących na świecie jest w pewien sposób destrukcyjny nie tylko bezpośrednio dla osoby uzależnionej, ale także dla jej najbliższych. Najczęściej spotykanymi nałogami w społeczeństwie jest oczywiście alkoholizm, ale w ostatnich latach również narkomania i seksoholizm, a także hazard.

Nałogi te mają tak ogromny, oczywiście negatywny, wpływ na życie uzależnionego i jego rodziny, że niejednokrotnie przyczyniają się do jej rozpadu. W przypadku alkoholizmu małżonek uzależniony nie tylko niszczy swoje zdrowie, ale także często dopuszcza się przemocy, przepija i roztrwania wspólne pieniądze powodując, że cała rodzina żyje w biedzie. Podobnie w przypadku narkomanii czy hazardu.

Z kolei w przypadku uzależnienia od seksu, niejednokrotnie małżonek uzależniony dopuszcza się zdrady czy popada w kolejny nałóg – na przykład uzależnienie od pornografii, co negatywnie wpływa nie tylko na stan psychiczny drugiej strony, ale niejednokrotnie także na ich więź fizyczną, która ulega zniszczeniu.

Wszystkie opisane wyżej uzależnienia, jeżeli spowodują trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, z całą pewnością mogą być okolicznością, dla której Sąd w postępowaniu rozwodowym uzna winę małżonka uzależnionego i zadecyduje o orzeczeniu rozwodu z jego wyłącznej winy.

Zaniedbywanie podstawowych obowiązków małżeńskich i rodzinnych

W małżeństwie zarówno mąż jak i żona mają równe prawa i obowiązki. Oznacza to, że każdy z nich w równym stopniu zobowiązane jest o dbanie o dobro rodziny, tj. przede wszystkim przyczynianie się do zaspokajania jej podstawowych potrzeb – mieszkaniowych, wyżywienia itp.

Dlatego w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków czyni starania o godne życie rodziny, zdecydowanie można mówić o zaniedbywaniu obowiązków domowych drugiego z małżonków.

Dotyczy to również starań o wychowanie wspólnych dzieci. Jeżeli jeden z małżonków unika domowych obowiązków, np. nie gotuje, nie zajmuje się dziećmi (nie bawi się z nimi, nie odrabia lekcji itp.), nie sprząta, nie robi prania, nie robi zakupów, zaniedbuje podstawowe obowiązki.

Co więcej, w takiej sytuacji druga strona z całą pewnością może czuć się wykorzystywana, co oczywiście z wiadomych względów negatywnie wpływa na małżeństwo. Jeżeli taka sytuacja utrzymuje się przez długi czas, może spowodować rozpad więzi małżeńskich, a w konsekwencji chęć złożenia pozwu o rozwód.

Celowa bezrobotność

Jednym z obowiązków, o których mowa wyżej, jest również dbanie o rodzinę w sensie gospodarczym, tj. dostarczanie środków do jej utrzymania.

Niejednokrotnie zdarza się jednak, że jeden z małżonków od dłuższego czasu nie ma pracy, a co więcej wcale nie podejmuje żadnych działań, aby ją znaleźć. Można tu zatem mówić o celowej bezrobotności. Wszystko to odbywa się oczywiście ze szkodą dla całej rodziny, a z pewnością jeśli unikanie podjęcia pracy przez jednego z małżonków jest długotrwałe, drugi może mieć tego dosyć.

Dlatego niejednokrotnie nie chce on być już dłużej wykorzystywany i decyduje się na rozwód.

W przypadku rażącego lekceważenia swoich obowiązków przez jednego z małżonków, Sąd z całą pewnością weźmie to pod uwagę przy orzekaniu o rozwodzie, w szczególności w zakresie orzekania o winie.

Na marginesie należy oczywiście zaznaczyć, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której małżonkowie za wspólną zgodą zadecydowali, że jeden z nich pracuje zarobkowo i dostarcza środki finansowe dla utrzymania rodziny, a drugi swoje starania o zaspokojenie potrzeb rodziny wykonuje zajmując się domem, wychowaniem małoletnich dzieci.

Podsumowując, istnieje wiele powód, przez które w małżeństwie dochodzi do zerwania więzi, a w konsekwencji do chęci rozwiedzenia się. Wiele z nich takich jak zdrada, alkoholizm czy przemoc psychiczna oraz fizyczna będzie miało wpływ nie tylko na samo orzeczenie przez Sąd rozwodu, ale także na uznanie jednego z małżonków wyłącznie winnego tego rozwodu.

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu małżeństwa i chęci zainicjowania postępowania rozwodowego zachęcamy do skorzystania z porady prawnej adwokat Angeliki Rucińskiej, która udzieli fachowej pomocy prawnej w tej kwestii.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS