Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty

Niejednokrotnie zdarza się, że sądowe sprawy o alimenty ciągną się miesiącami, a niekiedy nawet latami. Często przez cały okres trwania postępowania, osoby uprawnione do alimentów zostają tak naprawdę pozbawione środków do bieżącego utrzymania. Celem zapobiegnięcia takim sytuacjom, ustawodawca przewidział instytucję tzw. zabezpieczenia roszczenia, orzekanego na czas trwania postępowania.

O tym czym jest zabezpieczenie w sprawie o alimenty, kiedy oraz jak można je uzyskać, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Na czym polega udzielenie zabezpieczenia?

Zabezpieczenie roszczenia to instytucja przewidziana w prawie cywilnym, która ma na celu zabezpieczenie przyszłego roszczenia, również w trakcie trwania postępowania. W przypadku spraw o alimenty, zabezpieczenie daje uprawnionemu do ich otrzymywania możliwość bieżącego utrzymania się już w trakcie trwania postępowania sądowego.

Zabezpieczenie w sprawie o alimenty polega bowiem na zasądzeniu przez Sąd prowadzący sprawę, odpowiedniej kwoty od osoby zobowiązanej do płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej do ich pobierania, jeszcze w toku sprawy sądowej, a zatem przed wydaniem wyroku o alimentach. Jeżeli Sąd udzieli takiego zabezpieczenia, postanowienie w tym przedmiocie jest natychmiast wykonalne, a zatem od razu po jego wydaniu, niezależnie od czasu trwania postępowania sądowego, będziemy mogli domagać się od pozwanego comiesięcznej płatności alimentów (bądź jednorazowej płatności określonej przez Sąd kwoty). Oczywiście, gdyby zobowiązany do płacenia alimentów nie wywiązywał się z tego obowiązku, będziemy mogli wystąpić do komornika z wnioskiem o ich wyegzekwowanie.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty można złożyć tak naprawdę w każdym czasie. Jeżeli z różnych względów nie zrobiliśmy tego w pozwie o alimenty, można go złożyć jako oddzielny wniosek już w trakcie trwania postępowania. Podobnie w sprawie o rozwód – jeśli w pozwie o rozwód domagamy się także alimentów na dzieci bądź na siebie jako małżonka, możemy w tym pozwie zawrzeć również wniosek o udzielenie zabezpieczenia żądanych alimentów.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty poza ogólnymi wymogami pisma procesowego (jak oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany, stron postępowania, sygnatury, daty itp.) powinien zawierać przede wszystkim dokładne określenie żądania, tj. wysokość zabezpieczenia. Pamiętać należy, że kwota ta co do zasady powinna być taka sama jak żądna przez nas w pozwie kwota alimentów. Jeżeli będzie ona wyższa, Sąd poweźmie wątpliwość co do tego, że np. na czas trwania postępowania, usprawiedliwione potrzeby dziecka wynoszą 1.500 zł miesięcznie, a ogólnie tylko 1.000 zł. Kwoty tytułem zabezpieczenia i alimentów powinny być zatem tożsame. Muszą one bowiem odpowiadać rzeczywistym kosztom utrzymania dziecka.

We wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawie alimenty najważniejsze jest jego uzasadnienie. Musimy bowiem uprawdopodobnić istnienie roszczenia, tzn. wykazać i poprzeć (najczęściej dokumentami jak odpis aktu urodzenia dziecka), że osoba pozwana rzeczywiście jest osobą zobowiązaną do płacenia alimentów (np. ojcem dziecka), a powód rzeczywiście te alimenty ma prawo od niego otrzymywać (jest dzieckiem). Musimy także uzasadnić kwotę żądaną tytułem zabezpieczenia, tj. przedstawić wszystkie wydatki związane z utrzymaniem dziecka np. rachunku za media (prąd, gaz, woda itp.), paragony za wyżywienie czy lekarstwa itp.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty jest bezpłatny, jeżeli składamy go razem z pozwem. Jeśli jednak chcemy złożyć go później, opłata stała wynosi 100 zł. Potwierdzenie jej uiszczenia na rachunek bankowy Sądu musimy załączyć do wniosku. Wniosek taki składa się w tym samym Sądzie, który rozpoznaje sprawę o alimenty bądź rozwód.

Czas trwania postępowania o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty

Sprawy o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu są na tyle istotne, że ustawodawca nakazał sądom, aby wnioski takie były rozpoznawane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do Sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W tym wypadku nie musimy zatem się martwić, że dziecko pozostanie przez dłuższy czas bez środków do życia.

Sąd nie udzielił zabezpieczenia – co mogę zrobić?

Jeżeli Sąd z różnych powodów wyda postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia, oczywiście przysługuje nam zażalenie. Najpierw jednak trzeba złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia. Z uzasadnienia dowiemy się dlaczego Sąd nie zgodził się na zabezpieczenie naszego roszczenia. To pozwoli nam na skonstruowanie dobrego zażalenia. Należy jednak pamiętać, że na wniesienie zażalenia obowiązuje nas 7-dniowy termin. Liczy się on od dnia doręczenia nam postanowienia o odmowie udzielenia zabezpieczenia wraz z uzasadnieniem.

Podsumowując, udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty spełnia bardzo istotną rolę, w szczególności, jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów (np. rodzic) nie dokłada się w żaden sposób do utrzymania dziecka. Postępowania sądowe niekiedy trwają latami, a zatem takie zabezpieczenie da nam gwarancję, że dziecko nie pozostanie całkowicie bez środków do życia i nie będzie miało żadnych niezaspokojonych potrzeb.

W przypadku chęci złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty, zachęcamy do kontaktu z adwokat Angeliką Rucińską doświadczoną w sprawach rodzinnych, w tym w szczególności w sprawach o alimenty, która pomoże sporządzić odpowiedni wniosek i należycie do uargumentować.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS