Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Zabezpieczenie alimentów a rygor natychmiastowej wykonalności

Zabezpieczenie alimentów a rygor natychmiastowej wykonalności

W ostatnim wpisie na stronie wytłumaczyliśmy na czym polega udzielenie przez Sąd zabezpieczenia w sprawie o alimenty, kiedy można je otrzymać oraz jak powinien wyglądać poprawnie sporządzony wniosek o to zabezpieczenie.

Z niniejszego artykułu dowiesz się natomiast co należy zrobić, aby móc na podstawie orzeczenia o udzieleniu zabezpieczenia alimentów, rzeczywiście wyegzekwować i kiedy staje się ono wykonalne.

Uwagi ogólne

Niejednokrotnie zdarza się, że samo wydanie przez Sąd postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o alimenty w danej wysokości, nie powoduje od razu, że zobowiązany do alimentów chętnie je płaci. Często niestety trzeba uciec się do przymusowych środków jej egzekucji. Podobnie jak w przypadku zwykłych alimentów, zasądzonych wyrokiem, jeżeli dłużnik alimentacyjny nie chce ich płacić, możemy z prawomocnym wyrokiem będącym tytułem wykonawczym wystąpić do właściwego komornika z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji tych należności. Najpierw jednak musimy do Sądu, który wydał wyrok, złożyć wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności.

Inaczej jest w przypadku instytucji zabezpieczenia alimentów. Jako, że ma to być jak najszybsza forma pomocy uprawnionemu do alimentów, umożliwiająca jak najszybsze otrzymanie środków do codziennego życia od osoby zobowiązanej do jej utrzymania, ustawodawca przewidział, że postanowienie o udzielenie tego zabezpieczenia posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Rygor natychmiastowej wykonalności – na czym polega?

Rygor natychmiastowej wykonalności zabezpieczenia alimentów polega na tym, że postanowienie o jego udzieleniu jest wykonalne z chwilą jego wydania. Nie trzeba zatem czekać na jego uprawomocnienie się. Nawet jeżeli strona przeciwna wniesie zażalenie na to postanowienie, nie przeszkadza to w egzekwowaniu przez nas należności. W praktyce oznacza to zatem, że już w tym samym dniu, w którym Sąd udzielił nam zabezpieczenia, możemy żądać od osoby zobowiązanej do ich płacenia, ażeby uiściła orzeczoną kwotę. Jeżeli po wezwaniu do zapłaty dłużnik alimentacyjny tego nie uczyni, od razu możemy udać się do właściwego komornika i przystąpić do egzekucji.

Podsumowując, instytucja zabezpieczenia roszczenia o alimenty ma na celu jak największą ochronę interesów osoby zobowiązywanej do ich otrzymywania, najczęściej dziecka. Żeby maksymalnie usprawnić procedurę otrzymywania należnych mu środków, ustawodawca polski wyłamał się od zasady, zgodnie z którą trzeba czekać na uprawomocnienie się orzeczenia i dopiero można wnioskować o nadanie mu klauzuli wykonalności, a dopiero na końcu wystąpić z wnioskiem o egzekucję. Działanie takie ma przede wszystkim na celu ochronę dobra uprawnionego do alimentów dziecka.

W przypadku chęci złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty, zachęcamy do kontaktu z adwokat Angeliką Rucińską doświadczoną w sprawach rodzinnych, w tym w szczególności w sprawach o alimenty, która pomoże sporządzić odpowiedni wniosek i należycie do uargumentować.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS