Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Psychoterapia małżeńska a rozwód

Psychoterapia małżeńska a rozwód

Statystycznie w ciągu ostatnich kilku lat znacznie rośnie liczba rozwodów. Przyczyn, dla których małżonkowie decydują się na rozwód jest wiele. O kilku najczęściej występujących jak zdrada czy przemoc w małżeństwie pisaliśmy już w poprzednich artykułach.

Teraz jednak należy wskazać, że poza rosnącą liczbą rozwodów, w społeczeństwie zauważa się także coraz większą popularność tzw. terapii małżeńskich, które mogą pomóc w kryzysie, a niekiedy nawet całkowicie go pokonać i odwieść od rozwodu.

O tym czym jest psychoterapia małżeńska, kiedy jest możliwa oraz jak uczestniczenie przez małżonków na terapię wpływa na kwestię związane z rozwodem dowiesz się z niniejszego artykułu.

Psychoterapia małżeńska – czym jest?

Psychoterapia małżeńska jak każda inna psychoterapia, ma za zadanie m.in. pomóc człowiekowi poradzić sobie z kryzysem, który przeżywa. Ta skierowana dla par ma oczywiście załagodzić konflikt oraz naprawić ich relację.

Terapia ta polega przede wszystkim na regularnych, dostosowanych do potrzeb pary, spotkaniach z prowadzącym, którym jest najczęściej psychoterapeuta, ale także psycholog jeżeli posiada do tego odpowiednie kwalifikacje. Osoba prowadząca terapię małżeńską, oczywiście w sposób obiektywny, prowadzi zajęcia, które opierają się głównie na rozmowie, zwierzeniach, a także analizie doświadczanych uczuć oraz różnych sytuacji, w których było lub znajduje się małżeństwo. Dopiero po zebraniu obszernego wywiadu od małżonków, psychoterapeuta będzie miał możliwość dobrać odpowiedni model psychoterapii dostosowany do konkretnego przypadku i poprowadzić terapię małżeńską w taki sposób, aby znaleźć przyczynę problemów i przepracować ją.

Ostatecznym celem psychoterapii małżeńskiej jest natomiast zlikwidowanie pomiędzy małżonkami wszelkich konfliktów i tego, co do spowodowało kryzys. Oczywiście, aby uzyskać jak najlepsze efekty psychoterapii i poprawę relacji, konieczne jest, aby obie strony związku wyraziły szczerą chęć i wolę uczestniczenia w niej, a nadto wykazały pełne zaangażowanie. Podjęcie psychoterapii małżeńskiej dodatkowo będzie miało zwiększone znaczenie, jeżeli małżonkowie przeżywający kryzys mają wspólne, jeszcze małoletnie i cały czas dorastające dzieci.

Podjęcie przez małżonków terapii a możliwość orzeczenia rozwodu

Oczywiście nie zawsze podjęcie terapii przez małżeństwa w kryzysie ma sens i przyniesie oczekiwane efekty. Jednak w przypadku wyrażenia chęci zarówno przez męża jak i żonę do podjęcia pracy nad związkiem, zapisanie się na terapię najczęściej odbywa się jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód.

Podkreślić jednak należy, że nawet jeżeli para zdecydowała się na taką terapię uczęszczać, nie oznacza to automatycznie, że pozbawia się możliwością do orzeczenia przez Sąd rozwodu. Jednocześnie warto zaznaczyć, że terapia może być dobrym rozwiązaniem nie tylko wtedy, gdy para chce znów budować razem związek, ale często pozwala ona na dojście do porozumienia i wypracowanie pewnego kompromisu w sprawach wspólnych małoletnich dzieci. Taka terapia nawet jeżeli po niej orzeczony zostanie rozwód, może nauczyć współdziałania w rodzicielstwie pomimo rozstania i zaoszczędzić problemów czy konfliktów w przyszłości.

Jak zostało wielokrotnie omówione w poprzednich artykułach na naszej stronie, zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o., jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Co ważne, przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego muszą wystąpić łącznie.

Wspólnym pożyciem małżeńskim są natomiast trzy więzi występujące między małżonkami – duchowa, fizyczna oraz i gospodarcza. O zupełnym rozkładzie pożycia możemy mówić zatem wtedy, gdy zerwaniu ulegną wszystkie wyżej wymienione więzi. Co ważne, rozkład ten nie może być wyłącznie jednorazowym zdarzeniem. Dlatego też jeżeli para podjęła próbę ratowania małżeństwa i uczęszczała na terapię, ale mimo to wszystkie uczucia i więzi wygasły, oczywiście możliwym będzie orzeczenie rozwodu.

Czy Sąd może zmusić małżonków do uczestnictwa w terapii?

W trakcie postępowania rozwodowego przed Sądem dopuszczalne jest skierowanie małżonków do poradni z uwagi na to, że obowiązkiem Sądu z urzędu jest zbadanie czy istnieją jakiekolwiek szanse pojednania pomiędzy małżonkami i naprawienia zerwanych więzi. Dlatego jeżeli Sąd uzna, że przesłanki do orzeczenia rozwodu nie zostały spełnione, to za zgodą stron może skierować ich albo do poradni małżeńskiej właśnie na terapię bądź też na mediację którą oczywiście może prowadzić psycholog. Należy jednak podkreślić, że każdorazowo Sąd nie może do niczego przymusić małżonków. Zarówno skierowanie na terapię jak i mediację odbywa się wyłącznie za zgodą stron – ani mąż ani żona w żaden sposób nie mogą zostać do psychoterapii małżeńskiej przymuszeni.

Brak zgody jednej ze stron nie powinien być negatywnie odbierany przez Sąd, bowiem niejednokrotnie zdarzają się sytuację, w których pomimo najszczerszych chęci w małżeństwie wydarzyło się tak wiele złego, że utrzymywanie związku na siłę i próby ratowania go są zwyczajnie bezcelowe. Z całą pewnością, jeżeli takie powody istnieją, brak zgody na udział w terapii małżeńskiej nie powinien być też przesłanką do uznania tego małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia, ponieważ rozpad więzi to proces rozciągnięty w czasie, a ewentualnie uczęszczanie na terapie byłoby jedynie skutkiem konfliktu, który ten rozpad spowodował.

Oczywiście należy także pamiętać, że jeżeli w trakcie postępowania rozwodowego strony zdecydowały się, że jednak chcą „walczyć” o swój związek, również mają inicjatywę dowodową, a zatem mogą złożyć do Sądu wniosek o skierowanie ich do poradni dla małżeństw bądź zawieszenie postępowania na czas odbywania terapii.

Podsumowując, psychoterapia małżeńska może być dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy zarówno mąż jak i żona wyrażają chęć i zaangażowanie w proces naprawienia związku. Uczęszczanie na nią w żaden sposób nie odbiera natomiast możliwości późniejszego rozwiedzenia się, m.in. z uwagi na to, że nie każda terapia przyniesie zamierzone efekty, tym bardziej jeśli wygasły uczucia małżonków. Oczywiście należy pamiętać, że w trakcie sprawy rozwodowej Sąd zawsze może skierować małżonków do poradni celem odbycia terapii, jednak nigdy nie będzie mógł ich do tego zmusić. Konieczne jest bowiem wyrażenie przez małżonków zgody na odbycie takiej terapii.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z postępowaniem w sprawie o rozwód oraz możliwością uczęszczania na psychoterapię małżeńską, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej adwokat Angeliki Rucińskiej, która udzieli fachowej pomocy prawnej w tej kwestii.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS