Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Rozwód – jak to zrobić?

Rozwód – jak to zrobić i jak zacząć sprawę rozwodową?

Składając przysięgę małżeńską, czy to przed ołtarzem, czy też w Urzędzie Stanu Cywilnego, narzeczeni są przekonani, że ich wspólna droga będzie długa i szczęśliwa, a dzień ich ślubu będzie najszczęśliwszym dniem w ich życiu. Często jednak bywa, że po pewnym czasie, pogląd na ten dzień ulega diametralnej zmianie, małżonkowie przekonują się, że decyzja o zawarciu małżeństwa okazała się błędem, a dalsze pozostawanie w małżeństwie będzie dla nich wyjątkowo trudne lub niemożliwe.

Z każdej sytuacji jest jednak wyjście, którym w tym przypadku jest rozwód, pojawiają się jednak pytania:

Czy to na pewno koniec związku – czy rozwód jest mi potrzebny?

Podejmując tę ostateczną decyzję jaką jest rozwód – należy wziąć pod uwagę, czy stan, który skłania nas do decyzji o rozstaniu może się jeszcze zmienić, czy też ma on charakter zupełny i trwały, a zatem czy między małżonkami ustały więzi emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna i czy stan ten jest niezmienny.

W małżeństwie, co oczywiste, zdarzają się konflikty, często zakończone kłótnią czy nawet awanturą, następują tzw. ciche dni, „przeprowadzka” jednego z małżonków na kanapę, a także chwilowe rozstania, jednakże decyzja o rozwodzie powinna być poprzedzona wnioskiem, że więzi między małżonkami wygasły, zarówno w sensie emocjonalnym i fizycznym, jak i ekonomicznym, a także, że stan ten ma charakter trwały – mówi adwokat Angelika Rucińska – Taki tylko stan jest pierwszą przesłanką do rozwiązania przez sąd małżeństwa przez rozwód – dodaje.

Jak rozwód wpłynie na dzieci?

Następnie należy rozważyć dobro wspólnych, niepełnoletnich jeszcze dzieci i to, czy rozwód, rozstanie ich rodziców nie wpłynie na nie negatywnie.

Oczywistym jest, że pełna, prawidłowo funkcjonująca rodzina służy wychowywaniu dzieci, dając im przy tym dobry przykład, który mogą wdrażać w swym dorosłym życiu, ale czy równie dobry przykład daje dzieciom patologiczna relacja ich rodziców, nieustanne kłótnie, awantury czy też akty przemocy? Z pewnością nie, zatem jeśli relacje między małżonkami są na tyle trudne, że nie sposób tego ukryć przed dziećmi, a próby poprawy tego stanu rzeczy nie odnoszą skutku, można uznać, że rozwód ich rodziców nie tylko nie spowoduje naruszenia dobra wspólnych dzieci, ale wręcz chronić będzie to dobro – wskazuje adwokat Angelika Rucińska.

Analizie należy również poddać, czy orzeczenie rozwodu w inny sposób nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a zatem czy np. na jego skutek jeden z małżonków nie pozostanie pozbawiony opieki w czasie choroby.

Czy dostanę rozwód, jeśli mam już (będę miał) nową rodzinę?

Ważnym jest również, czy rozwodu nie żąda małżonek, który jest bezspornie winny rozpadowi małżeństwa, ponieważ wtedy, jeśli drugi z małżonków się temu sprzeciwia, orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, chyba że brak zgody tego małżonka jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, a zatem np. gdy brak zgody na rozwiązanie małżeństwa nie posiadającego dzieci, uniemożliwi zawarcie małżeństwa osób, które wspólne dzieci mają lub wkrótce będą miały.

Rozwód z orzekaniem o winie czy rozwód bez orzekania o winie?

Przed podjęciem decyzji, czy wnosić o rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania, warto rozważyć, jaki chcemy osiągnąć cel. Czy jest nim szybkie i sprawne, polubowne rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, czy też z różnych względów zależy nam na orzeczeniu o wyłącznej winie współmałżonka.

Oczywiście ewentualna wina będzie przedmiotem ustaleń sądu w toku postępowania rozwodowego, chyba że małżonkowie złożą zgodny wniosek o jej nie orzekanie. Złożenie takiego, zgodnego wniosku obliguje małżonków do współdziałania i aktywności w toku postępowania, a zatem w takich sprawach nie jest dopuszczalna bierność któregokolwiek z nich i wydanie wyroku zaocznego.

Jeśli małżonkowie złożą zgodny wniosek o nie orzekanie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, postępowanie rozwodowe będzie zdecydowanie szybsze i prostsze niż w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, ponieważ sąd ograniczy się wyłącznie do weryfikacji, czy spełnione zostały przesłanki rozwodu.

W przypadku wyłącznej winy jednego z małżonków, warto jednak wziąć pod uwagę pozew o rozwód z orzekaniem o winie, rozważając wcześniej korzyści i niedogodności wynikające z takiego powództwa, szczególnie, że postępowanie takie będzie dłuższe, często trwające ponad rok i konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego, obejmującego dowody z dokumentów, zeznań świadków, nagrań itp.

O czym rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym?

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o winie (jeśli nie został złożony zgodny wniosek małżonków o jej nie orzekanie), a także, w przypadku małżonków posiadających niepełnoletnie dzieci, o władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dziećmi oraz o wysokości świadczeń alimentacyjnych każdego z rodziców.

Jeśli małżonkowie zajmują wspólnie lokal mieszkalny, sąd orzeka również o sposobie korzystania z niego oraz o ewentualnych alimentach na rzecz drugiego współmałżonka. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny względem współmałżonka istnieje tylko wtedy, gdy małżonek ten znajduje się w niedostatku, a zatem bez własnej winy nie posiada środków wystarczających na jego utrzymanie i trwa nie dłużej niż pięć lat od dnia jego orzeczenia, chyba że zawrze ponownie związek małżeński.

Orzekanie o winie – jakie są korzyści i niedogodności w sprawie rozwodowej?

Niewątpliwą korzyścią orzeczenia o wyłącznej winie współmałżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego jest możliwość zasądzenia przez sąd od tego małżonka na rzecz małżonka niewinnego, którego sytuacja na skutek rozwodu uległa istotnemu pogorszeniu, alimentów nawet wtedy, gdy małżonek ten nie znajduje się w niedostatku oraz brak ograniczeń czasowych tego obowiązku alimentacyjnego.

W praktyce oznacza to, że alimenty takie mogą być płatne na rzecz niewinnego małżonka dożywotnio, chyba że małżonek ten zawrze nowe małżeństwo lub sąd ten obowiązek uchyli. Do niedogodności zaś należy długi czas trwania postępowania, konieczność zbierania materiału dowodowego, przesłuchiwania świadków, często stanowiących krewnych lub powinowatych, przedstawiania dowodów, często naruszających prywatność, a nawet intymność małżonków, czy też przesłuchiwania prywatnych nagrań.

Rozwód z adwokatem czy bez?

W postępowaniu rozwodowym nie jest wymagany profesjonalny pełnomocnik czyli np. adwokat, jednak z uwagi na to, że przygotowanie i przejście przez proces rozwodowy mogą okazać się poważnym wyzwaniem, zarówno od strony formalnoprawnej, jak i emocjonalnej, warto mieć wsparcie w postaci profesjonalisty, który znając zarówno procedury, jak i szczegóły sprawy, będzie fachowo zastępował stronę w tym postępowaniu, dbając o jej interesy.

Najlepiej wybrać do tej roli adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych, a w szczególności w rozwodach, jakim jest Adwokat z Poznania Angelika Rucińska

Gdzie szukać pomocy w sprawie rozwodu?

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, a w szczególności z miejscowości: GnieznoGrodzisk WielkopolskiNowy TomyślObornikiPoznańSzamotułyŚremŚroda WielkopolskaWolsztynWrześnia mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokat Angeliki Rucińskiej reprezentującej Kancelarię Adwokacą w Poznaniu.

3 komentarze

 1. Bartek W.

  Wspaniały artykuł! Właśnie przygotowuje się do własnej sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, także uzyskałem kilka cennych informacji.

  Rozumiem, że każda sprawa o rozwód jest inna, ale czy mogła by Pani wskazać jakie dokumenty należy przygotować i co jest dla Pani istotne by wziąć moją sprawę?

  Odpowiedz
 2. Angelika Rucińska

  Panie Bartku obiecuję, iż w najbliższym czasie uzupełnie powyższy artykuł rozwodowy o wskazane informację. Dziękuje tym samym za wskazówki i cieszę się, że w jakimś stopniu był dla Pana pomocny.

  Odpowiedz
 3. Kamila

  Mimo, że temat rozwodów nie należy do przyjemnych, to artykuł interesujący. Niestety każda sprawa rozwodowa jest inna i trudno się do niej przygotować.

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS