Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Kontakty z dzieckiem

Kto ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Szereg spraw pomiędzy rodzicami, a dziećmi reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do jednych z nich niewątpliwie częściej w praktyce spotykanych należą sprawy dotyczące sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi.

Do kontaktów z dzieckiem mają prawo nie tylko rodzice, ale też dziadkowie. Najczęściej forma kontaktów przebiega poprzez osobiste spotkania osób uprawnionych (rodziców lub dziadków) z dzieckiem (wnukiem), ale nie zawsze kontakty z dzieckiem przybierają formę bezpośrednich spotkań.

Nierzadko kontakty z dzieckiem ustala się poprzez uprawnienie rodziców bądź dziadków do wykonywania rozmów telefonicznych, w określonych dniach i godzinach lub poprzez porozumiewanie się przy pomocy innych sposobów komunikowania się na odległość (np. skype’a).

Sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez osobę uprawnioną (rodzica bądź dziadka) można określić wspólnie, z rodzicem, z którym dziecko na stałe zamieszkuje, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Jednak, w przypadku braku porozumienia kwestię tą rozstrzyga sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. ustalając kontakty w sposób niezwykle szczegółowy.

Wszczęcie postępowania o kontakty z dzieckiem

Postępowanie w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem toczy się zazwyczaj na wniosek rodzica bądź dziadka, któremu zależy na utrzymywaniu bieżących kontaktów z dzieckiem.

We wniosku o kontakty z dzieckiem składanym do Sądu Rejonowego należy wskazać propozycję, obejmującą swoim zakresem wszystkie dni, w jakie chciałoby się mieć z dzieckiem kontakt. Kalendarz spotkań i opieki nad dzieckiem należy zaplanować zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodzica bądź dziadków, jednakże z uwzględnieniem potrzeb dziecka.

Nadto należy wskazać, czy kontakty z dzieckiem będą odbywały się poprzez wizytę rodzica lub dziadków w miejscu zamieszkania dziecka, odbieranie dziecka z miejsca zamieszkania, szkoły, czy przedszkola i spędzanie z nim czasu w dowolnym miejscu, odprowadzanie dziecka po zakończonym spotkaniu do jego miejsca stałego pobytu, zabieranie dziecka na kilkudniowe okresy do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czy poprzez spotykanie się z dzieckiem w obecności osób trzecich, np. kuratora sądowego.

Jeżeli chodzi o okresy w jakich rodzic bądź dziadkowie mieliby mieć kontakt z dzieckiem, to poza zwykłymi codziennymi dniami w trakcie tygodnia, bądź w weekendy, można wnosić do Sądu Rejonowego żeby kontakty z dzieckiem zostały uregulowane również w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, a także ferii zimowych i wakacji.

Dodatkowo na wniosek osoby uprawnionej Sąd może uregulować również dłuższe okresy, to znaczy ferie zimowe i wakacje letnie, a na życzenie rodzica bądź dziadków wskazać w postanowieniu dodatkowe dni, będące wydarzeniami z kalendarza, np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka.

Możliwości uregulowania sposobów kontaktów z dzieckiem jest naprawdę wiele, jednakże należy pamiętać, że Sąd w PoznaniuObornikach i Wągrowcu zawsze będzie kierował się potrzebami osoby uprawnionej z uwzględnieniem potrzeb samego dziecka.

Adwokat Angelika Rucińska pomoże przygotować zarówno wniosek zawierający harmonogram kontaktów z dzieckiem, jak również przejść przez sądową procedurę związaną z ustaleniem kontaktów.

Kontakty a władza rodzicielska

Wielu klientów Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu, reprezentowanej przez Adwokat Angelika Rucińska przychodzi do nas z pytaniem, czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa bezpośrednio na sposób uregulowanych kontaktów z dzieckiem.

Otóż ograniczenie władzy rodzicielskiej nie prowadzi automatycznie do zakazania rodzicowi kontaktów z dzieckiem. W takich sytuacjach rodzic ma w dalszym ciągu możliwość spotykania się z dzieckiem, a w przypadku sporu o dochodzenie swojego uprawnienia przed sądem.

Obowiązek rodziców do kontaktów z dzieckiem

Nie należy zapominać, że rodzice mają nie tylko prawo, ale obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Brak utrzymywania kontaktów z dzieckiem, może z kolei prowadzić w dalszej perspektywie do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Zawsze jednak podejmując takie decyzje sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, gdyż jest to najważniejsza zasada postępowania w sprawie uregulowania kontaktów dzieckiem.

Konsekwencje uregulowania kontaktów z dzieckiem

Rodzic lub dziadkowie uprawnieni do kontaktów winni spotykać się z dzieckiem zgodnie z prawomocnym postanowieniem o kontaktach.

Bez zgody rodzica, u którego dziecko stale przebywa, osoby te nie będą mogły spotykać się z dzieckiem w innych terminach niż te, które zostały określone w postanowieniu sądu. Nadto rodzic, u którego dziecko stale przebywa musi w ustalonych przez sąd terminach umożliwić kontakty z dzieckiem i nie utrudniać kontaktów z nim.

Sam, bez zgody osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nie może też zmieniać dni w jakich kontakty powinny się odbywać.

Wszelkie wątpliwości w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem pomoże rozwiać adwokat Angelika Rucińska prowadząca kancelarię adwokacką w mieście Poznań.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS