Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego – czym jest?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy stronami powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Wyjątkiem od tej zasady jest podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej tj. intercyzyWspólność majątkowa małżeńska powoduje, iż wszelkiego rodzaju dobra materialne w postaci: wynagrodzenia za pracę, oszczędności, ruchomości oraz nieruchomości, a także inne dochody nabyte w trakcie trwania małżeństwa stają się własnością obojga małżonków.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą wszelkie dobra nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, środki zgromadzone w funduszach emerytalnych, dochody z majątku wspólnego oraz z majątków osobistych obojga małżonków np. z tytułu czynszu za wynajem mieszkania stanowiącego osobistą własnością męża lub żony.

Od powyższej zasady są pewne wyjątki. Nie zawsze tak jest, że wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej będą zawsze wchodziły w skład majątku wspólnego. Zdarzają się bowiem sytuacje, iż małżonek jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego posiadał nieruchomość, którą następnie sprzedał i z tych środków kupił inną nieruchomość. Wówczas pomimo, iż zakup nastąpił w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomość stanowi wyłączną własność tego małżonka, albowiem środki na jej zakup pochodziły z jego majątku osobistego.

Należy zaznaczyć, że w skład majątku wspólnego małżonków będą wchodziły również te dobra, które zostały uzyskane tylko przez jednego z małżonków. W ostatnim czasie takich sytuacji jest coraz więcej, gdzie jeden z małżonków nabył w trakcie małżeństwa nieruchomość na wyłączną własność np. ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W tej sytuacji, zasadą jest, że nieruchomość wchodzi do majątku wspólnego nawet, gdy stroną umowy był tylko jeden z małżonków, a także gdy tylko jeden z małżonków został ujawniony w księdze wieczystej. Kancelaria Adwokacka Adwokat Angeliki Rucińskiej prowadzi skutecznie postępowania w tym zakresie.

Należy pamiętać, że ujawnienie w księdze wieczystej jako właściciela tylko jednego z małżonków, nie wiąże sądu w postępowaniu o podział majątku i nie stanowi przeszkody do ustalenia, że nieruchomość stanowi składnik majątku wspólnego!

Co wchodzi w skład majątku osobistego małżonka?

W skład majątku osobistego wchodzą zaś wszelkie dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, ale również odszkodowania z tytułu utraty zdrowia albo odszkodowania z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, a także dobra otrzymane w wyniku dziedziczenia bądź darowizn, prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego czy też przedmioty użytku osobistego.

Kiedy małżonkowie mogą podzielić majątek?

Warunkiem koniecznym do podziału majątku wspólnego małżonków jest ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Nie ma możliwości podziału majątku podczas trwania wspólności majątkowej! Wspólność ustawowa ustaje na skutek:

 • uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,
 • uprawomocnienia się wyroku w sprawie o separację,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, w przypadku ubezwłasnowolnienia czy też w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego ( można dokonać tego w każdej chwili, co znacznie przyspiesza procedurę podziału majątku)

Przedstawione sposoby ustania wspólności majątkowej małżeńskiej pozwalają na dokonanie podziału majątku przed rozwodem, w trakcie trwania sprawy o rozwód oraz po rozwodzie. Kancelaria Adwokacka w Poznaniu reprezentowana przez Adwokat Angelika Rucińska prowadzi liczne postępowania o podział majątku zarówno przed sądem i jak przed notariuszem.

1 komentarz

 1. Pawlak

  Witam
  Żona rząda podziału majątku jesteśmy 29 lat po ślubie. Czy jest to możliwe załatwić notarialnie czy trzeba zrobić to sądownie. Z powarzaniem

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS